Pradžia

Sporto rėmimas per loterijas

Loterijos – pagrindinis olimpinio judėjimo finansavimo šaltinis Lietuvoje.

Geras jausmas yra žinoti, kad visi, kas susiję su loterijomis, remia Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) veiklą ir olimpinį judėjimą. Visi „Olifėjos“ darbuotojai ir loterijų bilietų pardavėjai Lietuvoje žino, kad savo darbu prisideda prie olimpinio sporto ir pergalių. Esame tikri, kad tai supranta ir žmonės, perkantys bilietus bei dalyvaujantys loterijose.

Lietuvos loterijų įstatymas numato, kad 8 proc. visų loterijų pajamų keliauja labdarai ar paramai. „Olifėja“ užtikrina, kad 8 centai nuo kiekvieno euro, skirto loterijos bilietui, tiesiogiai atitenka sportui. Taip į sporto paramą įsitraukia visi bendrovės loterijų dalyviai.

Per savo veiklos 26 metus „Olifėja“ įstatymų numatyta tvarka LTOK skyrė 69,7 mln. eurų paramos, taip pat iš savo pelno skiria papildomą paramą įvairioms sporto iniciatyvoms ir organizacijoms.

Pagrindinis „Olifėjos“ akcininkas yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) – savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija. Kad olimpiečiai galėtų tinkamai pasirengti varžyboms ir atstovauti Lietuvai, LTOK tenka ne tik įstatymu numatytą paramos dalį, bet ir didžioji dalis bendrovės pelno.

Lietuva yra tarptautinės sporto bendruomenės narė ir vadovaujasi Tarptautinio olimpinio komiteto Olimpine chartija. Šis dokumentas nurodo labai aiškius įsipareigojimus: nacionaliniai olimpiniai komitetai privalo būti laisvi nuo bet kokio spaudimo ir išlaikyti savo autonomiją – veikti nepriklausomai nuo politinių, teisinių, religinių ar ekonominių įtakų, kurios gali kliudyti įgyvendinti chartijos nuostatas.

Todėl olimpinio judėjimo finansavimui LTOK ir įsteigė „Olifėją“, o valstybė įstatymuose įtvirtino sporto finansavimą per loterijas.

Loterijų lėšomis yra didžiąja dalimi finansuojamas šalies olimpiečių pasirengimas olimpinėms žaidynėms, dalyvavimas jose, mokamos stipendijos olimpinės rinktinės nariams ir olimpinės pamainos sportininkams, remiama olimpinio švietimo veikla.

2018 m. LTOK pajamos iš loterijų iš viso sudarė 8,45 mln. eurų, 2017 m. - buvo 7,8 mln. eurų.