Kraunasi...

AUKSO PUODĄ LAIMĖJO DAUGIAVAIKĖ PADEGĖLIŲ ŠEIMA

1998 metų gruodžio 13-tą dieną Teleloto aukso puodą, kuriame buvo 
1 308 855 Lt laimėjo daugiavaikė šeima iš Jonavos rajono. Jie su giminaičiais ketvirtadienį atvyko į loteriją atsiimti prizo.

Vienas giminaičių prisistatė verslininku ir paaiškino, kad bus šios šeimos finansinis konsultantas. Pokalbio pradžioje jis parodė į savo portfelį ir paklausė, ar negalėtų loterija 1 308 855 litus išmokėti grynais.

30-metis vyras ir keliais metais jaunesnė žmona linksmai šypsojosi ir atvirai pasakojo apie save ir neįtikinamiausią savo gyvenimo nuotykį. Giminaičiai taip pat nuotaikingai ir entuziastingai juos papildydavo. Visi tikėjo, kad šis laimėjimas jiems pasiųstas apvaizdos už ištisą virtinę vargų ir nelaimių, ištikusių juos pe kelis metus.

Šeima, turinti šešis vaikus – penkias dukteris ir vieną sūnų – kartu su žmonos tėvais gyvena buvusioje lauko virtuvėje, nes šiemet sudegė jų namas. Pas vyri tėvus apsigyventi negalėjo, nes jų troba sudegė pernai. Vyras vertėsi atsitiktiniais darbais, nes kaime sunku susirasti darbą. Pastatyti naują namą su tokiomis pajamomis, žinoma, negalėtų. Vaikus maitino karvės, daržas ir pašalpos.

Retkarčiais šeimos tėvas Jonavoje nupirkdavo Teleloto bilietų. Aukso puodą laimėjusį bilietą jis pirko per savo gimtadienį, panaudodamas ankstesniame lošime laimėtus pinigus. Sekmadienį žaidimą stebėjo pas kaimynus, nes jų pačių televizorius po gaisro neveikia. Užsirašęs laimingus skaičius parėjo namo ir ėmė tikrinti savo bilietus. Paskutinis, devintasis buvo laimingas.

Laimėtos sumos dydį vyras su žmona ėmė įsivaizduoti tik po to, kai pradėjo skaičiuoti, po kiek galėtų duoti savo nelengvai gyvenantiems giminaičiams. Paramos reikia įspūdingam būriui: pirmiausia, be abejo, abiejų tėvai, paskui 10 vyro brolių ir seserų ir 9-i žmonos broliai ir seserys. Abu užaugo daugiavaikėse šeimose, kurioms tebejaučia didelį prieraišumą, todėl neįsivaizduoja, kaip galėtų turtus pasilikti tik sau.

Atskaičiavus kiekvienam po 10 tūkstančių, nusipirkus namus su tvartais ir dideliu gabalu žemės, naują traktorių ir gerų karvių, pinigų vis dar lieka. Tą likutį tikriausiai laikys banke vaikams, arba, kaip pataria jų giminaitis-konsultantas, investuos į nekilnojamąjį turtą mieste.


Kiti straipsniai: 
Kauno diena, 1998 12 19
Lietuvos rytas, 1998 12 24 ir 2000 01 15
Lietuvos žinios, 1998 12 31
Respublika, 2001 02 06